rubrika Kristus a já

Já vím, že je!

Chci vypadnout z domu. Budu na internátě ve Žďáře nad Sázavou. Těším se. Budu dostatečně daleko od našich, povinností na poli, ve vinohradě, každý den v půstu se nemusím modlit růženec, takže i daleko od Pána Boha. Konečně svoboda. Tak jsem…


Komenský to věděl

„Jan Amos Komenský zemřel roku 1670 v Amsterodamu. Byl učitelem národů, filosofem, ale hlavně člověkem, který věřil, že Bůh přebývá v srdci každého člověka - a že čeká třeba celý náš život, až si toho všimneme.“ Tato slova zazněla v závěru hry…


Pokud někdo tvrdí, že něco nejde, ať si vzpomene na mě.

Psala mi kamarádka. Včera navštívila komunitu Cenacolo, kde se léčí lidé ze závislosti na drogách. Mimořádně ji oslovilo svědectví jednoho muže. Jmenuje se Goran. Jeho osud je skutečně velmi pohnutý. Chystá se do České republiky, kde by měl mluvit i…


Nebojte se! (Úryvky z vlaku Jana Pavla II.)

První slova Jana Pavla II.: "Nebojte se! Bůh je s námi! Nebojte se Boží lásky. Nebojte se ani lidské slabosti! Člověk neztrácí svou velikost ani ve své slabosti. Nebojte se svědčit o důstojnosti každé lidské bytosti od okamžiku početí až do smrti."…


Dělníkům první hodiny

Babča Helča a další jiní přemýšlejí nad úryvkem z Písma, který jsme slyšeli včera na mši svaté. Pamatuju si, že moje babička mi ledacos vysvětlovala z Písma, ale u dělníků na vinici si fakt nevěděla rady, cože tím podobenstvím náš dobrý Bůh myslel,…


Přestože mluvím pěti jazyky....

Přestože mluvím pěti jazyky a dokážu se inteligentně bavit na tucet témat, jestliže nemám dost lásky k tomu, abych nešířil pomluvy a neshazoval ostatní, nedělám jenom neužitečný hluk, ale přímo ničím… A ačkoliv čtu pravidelně Bibli a dokonce znám…


Důvěra

Přišlo mi mailem: ~SMRŤ~Starý chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Ako sa pripravoval na odchod z ordinácie, otočil sa a oslovil lekára. Pán doktor, bojím sa smrti. Povedzte mi, čo je tam na druhej strane dverí? Lekár veľmi potichu odvetil:…


Ladislav

Každý máme někoho, kdo nás nějakým způsobem ovlivnil, pomohl, nasměroval v životě. Učitel, soused, příbuzný, kněz... Jak už jsem několikrát psala, člověk, který mě skutečně zásadně ovlivnil byl kněz, lékař Ladislav Kubíček. Mnozí ho znali osobně,…


Tajemství

Kněz vyzval muže, aby se ujali vedení křížové cesty jedno postní nedělní odpoledne. Trochu se zdráhali, ale nakonec souhlasili. Bylo to neuvěřitelně silné, vidět šest mladých chlapů, statných jako hora, kteří za naprostého ticha poklekají před…


Mé srdce - Ježíšův domov

Robert Boyd Munger: Mé srdce – Ježíšův domov Jednoho večera jsem pozval Pána Ježíše Krista do svého srdce. A jaký byl jeho příchod! Nebylo to nic velkolepého, ani emociálního, ale něco velmi skutečného. V samém jádru mého života se něco změnilo.…


Kázání v pražské katedrále sv. Víta na den sv. Václava roku 2010

Přišlo mi mailem - kdo má uši k slyšení, slyš: Prof. Petr Piťha: Mužové čeští, české ženy, hosté naši, byl jsem vyzván, abych zde promluvil. Ke komu však se mám obrátit? Koho oslovit? Patřím k vám, kteří uctivě mlčíte v přítomnosti Boží a tváří v…


Bože, buď milostiv mně hříšnému....

Dnes se v kostele četlo toto evangelium: Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: "Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili, jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se…


Potlesk pro Ladislava.....!

Naši rodiče i prarodiče nás děti vedli k tomu, abychom brali kněze ve farnosti vždy jako zástupce Krista na zemi, prokazovali mu úctu a vážili si ho. U některých dětí dospělí natolik zidealizovali postavu kněze, že není divu, když se některý žáček v…


Můj Ježíš tančí

ROZLOUČENÍ S OTCEM JANEM PAVLŮ, *25.1.1961 + 5. 5. 2006, pohřeb v BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH 18. ČERVENCE 2006 „Tady jsou Dubňany a tam je nebe,“ řekl jste nám otče Jane, když jste poprvé přišel do našeho městečka. „Já jsem váš farář a do toho nebe vás mám…


Novéna ODEVZDANOSTI

Novéna odevzdanosti 19. 11. 1970 zemřel ve věku 88 let kněz don Dolindo Ruotolo, kterému Pater Pio jednou řekl: „Ve Tvé duši je celé nebe.“ Jeho jméno „Dolindo“ znamená „bolest“ a jeho život byl opravdu poznamenán velkou bolestí. Jako dítě, jako…


Duchovní cvičení pro manžele

Čas se zastavit…..duchovní cvičení pro manžele na Velehradě„Mohli bychom jet na nějakou obnovu pro manžele,“ přišla s podnětem kamarádka Dana. My dvě bychom jely hned, ale co ti naši chlapi? Jak je dostat na obnovu? Bojí se toho, že by museli něco…


Následování Krista - cesta k pokoji

Cesta k pokoji Myšlenky z knihy Následování Krista jsou aktuální i dnes, přestože autor Tomáš Kempenský zemřel roku 1471: Je také velkou moudrostí neukvapovat se v jednání a nesetrvávat tvrdošíjně na svém mínění.Nevěřit a nedonášet hned jiným co…


Tak málo lidí Bohu děkuje....

Tak málo lidí Bohu děkuje….Zdá se, že člověk je tvor nespokojený.Jednomu vadí, že má velký nos, druhému se nelíbí jeho barva očí, vlasů, ten bych chtěl být vyšší, jiný zas menší, ten by chtěl přibrat a kolik lidí se na sebe nemůže podívat, protože…


Křížová cesta za vnitřní uzdravení a osvobození

KŘÍŽOVÁ CESTA ZA VNITŘNÍ UZDRAVENÍ A OSVOBOZENÍ Úvod: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milí bratři a sestry, vítáme Vás na této křížové cestě, kterou budeme prožívat spolu s naším Pánem. Pán Ježíš je šťastný, že jsme zde, protože chce dnes…