Čas se zastavit…..duchovní cvičení pro manžele na Velehradě

„Mohli bychom jet na nějakou obnovu pro manžele,“ přišla s podnětem kamarádka Dana. My dvě bychom jely hned, ale co ti naši chlapi?

Jak je dostat na obnovu?

Bojí se toho, že by museli něco říkat a sdílet se - na to oni nejsou zvyklí…….ale zkusily jsme to. Každý zvlášť řekl:“Když pojede Fanoš (Laďa), tak pojedu taky…“

Fajn, pojedeme.

Pro jistotu hned objednám termín, aby si to ještě náhodou naše polovičky nerozmyslely.

Exercicie povede P. Petrík. Moc ho neznám, jen si vzpomínám, že kázal na nějaké pouti. Dodneška si pamatuju, jak položil hned na začátku kázání otázku všem přítomným:

„Kdo z vás nadává na politiku?“ Lidé věru takový začátek promluvy nečekali – zarazili se a pak se začali usmívat, někteří se dokonce začali hlásit.

Následovala druhá otázka: „A kdo z vás se za ty chlapy v tom Parlamentě modlí?“

Nepřihlásil se nikdo.

Mluvil dál, zaujal mě a věřila jsem, že zaujme i mého muže na duchovním cvičení, cítila jsem z něho upřímnost a opravdovost.

Dorazili jsme na Velehrad. Po krátkém představení začal program mší svatou a modlitbou breviáře. Další den rozjímání.

P. Petrík se začal zamýšlet nad manželským slibem.

Hojně přidával příklady ze své pastorační praxe. Okořenil humorem.

Snažím se zapamatovat si důležité myšlenky, které mě oslovují:

Jen ze svobodného rozhodnutí vyplývají závazky…..

Láska je touha po dobru druhého člověka….

Slibuji Ti lásku, úctu a věrnost…..co je dnes nejvíce ohroženo, co je nejkřehčí: úcta k druhému….

Boží zákon předávat dětem ne jako něco, co člověka spoutává, omezuje, ale učit děcka, že je to něco krásného, šance na život ve svobodě, která nespočívá v tom, že si dovolím všechno co chci, ale v tom, že bez toho umím vydržet…..

Vždycky vést děti k radosti z Boha…..

 

Mimo jiné i dobré jídlo zaujalo maminku pěti dětí Janu, která s manželem přijela z Brna.

Rozjímání, adorace, mše sv., prostor i pro fyzický odpočinek, který manželé využívají k vycházkám po krásném okolí. Možnost k duchovnímu pohovoru i k svátosti smíření…..sdílení, vše v harmonii, v atmosféře lásky.

Večer při dobrém moravském vínečku si sdělujeme dojmy. Máme čas se zamýšlet nad vztahy k sobě i k dětem, uvědomujeme si tolik věcí….máme totiž ČAS.

Oldřich, už 33 let manžel Jany z Brna hledá na Velehradě klid, pokoj, moudrost.

Podniká, zabezpečuje sedmičlennou rodinu a potřebuje někde načerpat.

Také Anna od Přerova si pochvaluje třídenní pobyt na duchovní obnově: „Probralo mě to tady z mé nejistoty…obviňovala jsem se za všechno to, co jsem zameškala ve výchově svých 4 dětí. Hodně věcí jsem si uvědomila, otevřely se mě tady oči.Budu toho nechávat teď víc na Bohu, víc spoléhat na jeho pomoc…“

„Nikdy jsem nebyla na takové akci, vždycky jsem jen tiše záviděla…..můj manžel mi tento pobyt věnoval ke Dni matek, ptal se mě, co bych si přála.Chtěla jsem jet na Velehrad a můj muž i přes zdravotní obtíže je tu se mnou,“ svěřuje se starší žena od Opavy. Velmi ji těší, že tu vidí mladé rodiny, které mají zájem slyšet, co si myslí Bůh.

Mladí manželé čekají své první děťátko a doporučují obnovu i dalším: „Myslím si, že v každém manželství se něco řeší – problémy či krize se nevyhnou nikomu. Tady se mohou poradit s knězem, vymodlit si před svatostánkem světlo do problémů a dobrým příkladem jim mohou být i jiní manželé,“ usmívá se Petr, který přijel se svou ženou Dášou z Uničova.

Dvě starší paní z Hodonína, vdovy, se vydaly na obnovu:

„Všechno jsme zapisovaly a předáme našim mladým to slovo, které se nám tu dostalo a přivezeme požehnání. Velmi nás to posílilo ve víře…“

Manželé Lidka a Jan z Kostelce u Kyjova se přijeli nadýchat „čerstvého“ vzduchu, odpočinout si duševně i tělesně a také poradit se s Pánem co a jak dál.

„ Člověk je vlastně pořád na cestě a je potřeba sledovat, jestli se pořád drží té správné cesty – žiju správně v rodině, ve farnosti, v zaměstnání? Nad tím tady přemýšlím,“ říká Jan, který je jáhnem.

Ptám se i P.Františka Petríka, který teď působí jako spirituál na Vyšší odborné škole sociální Caritas v Olomouci, proč je dobré, aby manželé jednou za čas absolvovali duchovní obnovu.

„Nejzákladnější skutečností, kterou nás Bůh tady na zemi nechává prožívat je VZTAH.

A žádný vztah není definitivně získanou výhrou v loterii, ale je dynamickou, rozvíjející se skutečností, kterou mám neustále obnovovat, jestliže chci, aby mi nezanikl.

Vůbec není důležité, co tady říká ten, kdo vede obnovu, protože to je taky člověk – kněz, slabý, hříšný. Důležité je, co říká ten, kdo opravdu obnovu vede a to je Duch svatý. Důležitější než co říká kněz – člověk, co slyší říkat Boží hlas sám v sobě každý z účastníků. Ztišení, otevření se jeho působení…“ Otec František za komunismu různá setkání, která musela tenkrát probíhat tajně, doprovázel. Říká, že jednodušší je rybu do sítě ulovit, náročnější je ten úlovek v síti táhnout, věnovat se těm lidem dál. Na otázku, jestli jej samotného setkání s manželi obohacuje odpověděl bez zaváhání: „ Samozřejmě. To není jenom proud jedním směrem, jednosměrný provoz, že by kněz něco někomu dával. Bůh ho obohacuje i službou těch druhých. Je to vzájemná služba doprovázení na cestě k Bohu.“

Poslední den je tisková konference, můžeme dávat dotazy a P. Petrík odpovídá: Je žárlivost ve vztahu nebezpečná? Co když se jeden z manželů zamiluje jinde? Je horší nevěra fyzická nebo duševní? Proč škodí v manželství pornografie?

Vrátili jsme se domů obohaceni a příště jedem zas. Vztah se má přece obnovovat, aby nezanikl….

 

 

 

 

 

 

 

Stojanov je a zůstane památným tím, že je to první exerciční a poutní dům u nás. Jeho jméno připomíná zakladatele domu ThDr. Antonína Cyrila Stojana ( l851 –1923 ). Kněz, veřejně činný, poslanec v říšském i zemském sněmu, poslanec, poté senátor v parlamentě Československé republiky. Olomoucký arcibiskup v letech 1921 – 1923, důstojný nástupce sv.Metoděje na stolci moravském. Svolavatel unionistických kongresů na Velehradě.

„Tento dům má poskytovat duchovní samotu a v ní účastníci mají docházet duchovní obnovy a duchovního obrodu…“ z pamětní listiny zakladatele Stojanova ThDr.A.C.Stojana.

Pro týdeník Naše rodina Jana Ilčíková