rubrika Moudra, myšlenky a modlitby

Mlč!

....až se budete představovat v nebi a budete chtít uvádět své jméno a své kvality, bude vám nařízeno, abyste byli zticha, a bude vypadat velmi špatně, budete-li chtít přece jen mluvit o sobě. Řeknou vám: "Mlč! Přiveď svou ženu (přiveď svého muže)!…


Modlitby slavných

Tady jsem, Pane Bože můj a milosrdný Stvořiteli. Unavil jsem se hledáním východiska, ale kromě nebezpečí, strachu a nejistoty - nic nenalézám. Nikdo pomoci nemůže, proto přicházím k Tobě a klekám u Tvých nohou, do vůle Tvé se zcela odevzdávám. Nalož…


Herečka Marie Rosůlková: "Pán Bůh ví dobře, co je pro nás dobré a co ne"

"A já nechci nikdy nic za každou cenu. Ne, že bych neměla přání, to mám, jako každý člověk, ale vím, že nemá smysl pachtit se po vyplnění své touhy, ať se děje, co se děje, a chtít dosáhnout jen toho, co považujeme pro sebe za dobré. To nejde. Pán…


Koberec

".....to co je v našich životech nejdůležitější, to nevidíme teď ani my sami. Věřím, že nejvlastnějším autorem našeho života je Bůh, a těším se, že nám jednou své dílo ukáže. Představuji si to tak, jako když se tká orientální koberec. Když se díváte…


Stromy

Jiří Žáček STROMY Drží svou vartu. Byly stvořeny k životu pro druhé. A mlčky slouží. Drží se země všemi kořeny a neustoupí. Pijí vláhu z louží, vystačí s málem. S útlou nadějí sluneční světlo v kyslík mění. A ještě po smrti nás věrně zahřejí. Hej,…


Vrozená tendence

"Největší překážkou naší sociální komunikace je naše vrozená tendence neustále HODNOTIT A SOUDIT. Vyjadřovat se ke všemu budˇsouhlasně nebo nesouhlasně. Přitom hodnotíme na základě našich vlastních měřítek a v rámci našeho vlastního pojetí.…


Rodina je převzácná věc

"Odnesl jsem si z domova poznání, že rodina je převzácná věc. Založit ji není nikterak nesnadné. Udržet ji - to je malý zázrak. Zázraky se dějí, ale jen z milosti Boží. Tato milost mému otci Jaroslavu Durychovi nebyla odepřena." Václav Durych