Přestože mluvím pěti jazyky a dokážu se inteligentně bavit na tucet témat,

jestliže nemám dost lásky k tomu, abych nešířil pomluvy a neshazoval ostatní, nedělám jenom neužitečný hluk, ale přímo ničím…

A ačkoliv čtu pravidelně Bibli a dokonce znám její části nazpaměť, denně se modlím a mám silnou víru a spoustu duchovních darů,

jestliže nemám dost lásky někdy obětovat některé své vlastní touhy a přání pro dobro druhých, pak všechno moje “duchovno” není ničím

A ačkoliv mám dvě zaměstnání, abych zabezpečil svou rodinu, přispívám na charitu a dobrovolně pomáhám při různých společenských projektech,

jestliže neukážu lásku těm, se kterými žiji a pracuji, všechna má tvrdá práce a oběť jsou zbytečné.

 

Láska není popudlivá a nabroušená ani po dlouhém, těžkém, frustrujícím dnu v kanceláři.

Láska je šťastná, když se druhým daří.

Láska nemusí řídit nejtřpytivější vůz, žít v největším domě, nebo mít všechny nejnovější vymoženosti.

Láska nemusí být vždy první ani nemusí mít vždy poslední slovo.

Láska není hrubá nebo surová, není sobecká a nespoutává, nesvádí ke zlému, nenutí ostatní aby tancovali, jak zapíská.

Láska se víc stará o potřeby druhých, než aby ztrácela čas starostmi o sebe.

Láska se nedá vykolejit, když věci nejdou tak, jak si představovala.

Láska věří v dobro druhých a nechce věřit opaku.

Láska neposlouchá klepy, o ostatních mluví jen dobře.

Láska ví, že všechno, co poslouchá, sleduje nebo čte, ovlivní její postoje a jednání a tím působí i na ostatní, proto si dává pozor, jak tráví svůj čas.

Láska je flexibilní, dává vše do pohybu, umí si poradit s čímkoliv, co ji potká.

Láska je vždy připravená odpustit a hledat na druhých to dobré.

Láska dělá vše pro to, aby druzí využili své dary.

Lásce nikdy nedojde trpělivost, ani s těmi, co jsou pozadu a zdržují.

Láska se nedívá na hodinky, když druzí mluví.

Láska nikdy neselže. Já selžu, ostatní selžou.

Všichni se můžeme někdy zmýlit, splést.

Naše slova a činy často nedokáží vyjádřit naše myšlenky, tak jak bychom chtěli.

Jsme křehcí, omylní a často pošetilí, a naše chápání světa ve kterém žijeme, neřkuli onoho světa, je přinejlepším jenom částečné.

Ale když v nás bude Boží duch lásky, ten změní cokoliv.

 

(přišlo mi mailem)