Tak málo lidí Bohu děkuje….

Zdá se, že člověk je tvor nespokojený.

Jednomu vadí, že má velký nos, druhému se nelíbí jeho barva očí, vlasů, ten bych chtěl být vyšší, jiný zas menší, ten by chtěl přibrat a kolik lidí se na sebe nemůže podívat, protože jsou tlustí, zkrátka vidět spokojeného člověka, který Pánu Bohu poděkuje i za to, jak vypadá, poděkoval za svoje hřivny, za dobu, ve které žijeme, to je zdá se vzácnost.

 

Jak s Bohem mluvíme? Jak ho oslovujeme? Kristus mu říkal ABBA, v překladu to neznamená naše OTČE, ale je to zdrobnělina, takže přesnější překlad je TATI, TATÍNEČKU.

Zkuste začít modlitbu oslovením TATI : Tady mě máš, tati, dnes jsem zbytečně posuzovala…..tatínku, pomoz mi vyřešit tento problém, cítíte ten rozdíl?

Velmi mě zaujala tato modlitba. Cítím z ní upřímné vyznání, cítím tam to tati…

 

Děkuji Ti, že Ti sloužit smím,

za Tvou lásku, za ochranu Tvou,

za to, že Ti zcela náležím.

Děkuji Ti za pokrm i střechu nad hlavou,

za vše převeliké, co mi dáváš

i za vše malé, co mi ponecháváš,

za všechny písně, jež kdy pro mě zněly,

za tento okamžik i za život celý,

za klidný sen i za bezesnou noc,

za chvíle úsměvu i za bolesti,

za to, že je mám, nésti,

abys mi s láskou přišel na pomoc,

a abych Ti byl ještě blíže.

Děkuji Ti za temnotu kříže

i za velikou záři vzkříšení,

jež sluncem věků je.

Jen v ní

plevel svých žalů uvidím kvést

planě.

Tak málo lidí Bohu děkuje -

přijmi můj dík i za ně.