Dnes se v kostele četlo toto evangelium:

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství:

"Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili, jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: 'Bože, bud' milostiv mně hříšnému.' Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."

Náš kněz přidal osobní zkušenost:

Ve věznici na Mírově se setkal s vrahem, který měl na svědomí šest lidských životů.  Může i takovému člověku Bůh odpustit, může i on odejít ospravedlněn, očištěn?

Zjistil, že tento muž nikdy nepoznal lásku -  ani od rodičů, necítil ji ani od žádného jiného člověka po celý svůj ubohý život. Teprve ve vězení se mu věnoval jeden kněz a tento člověk uvěřil v Boha a vsadil všechno na Jeho lásku. Uznal svoji ubohost a činil pokání.

Ve věznici pak při adoraci klečeli před Kristem vězni, kteří měli za sebou těžké zločiny.

Klečeli a prosili za odpuštění.

Ostraha, několik ozbrojených chlapů, kteří byli adoraci také přítomni, se těmto troskám v očích lidí, hlasitě posmívali…..

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství……