Desatero ukazatelů lidských cest – deset velkých svobod člověka. 

 

Pokus o přeložení desatera Božích přikázání do dnešního myšlení a prostředí. 

 

 

Já jsem Pán, tvůj Bůh: 

 

1. Nebudeš mít jiné bohy! 

 

Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel, ani osudu. Já chci být tvým pomocníkem: Drž se mne a budeš svobodný. Nebudeš si mne zpodobňovat! Nemusíš si o mně dát nic namlouvat od těch, kdo o mně moc mluví a předstírají, že vědí, jaký jsem. Já chci být tvým učitelem ve svém Synu: Drž se jeho slova a budeš žít v pravdě. 

Image result for strach

 

2. Nebudeš zneužívat mého jména! 

 

Nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat, abych ti pomohl. Já jsem tvůj přítel – a zcela dobrovolně: Drž se mne a budeš žít pokojně. 

 

Image result for boží jméno

 

3. Budeš zachovávat den odpočinku! 

 

Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že něco někde zmeškáš. Já tě chci vést světlem svého Ducha: Drž se mne a budeš žít zdravě. 

 

Image result for odpočinek

 

4. Budeš ctít otce a matku! 

 

Věř, je to nakonec únavný život, stále se bouřit proti rodičům, proti učitelům, proti pořádkům života. Stálá vzpoura zotročuje stejně, jako slepá poslušnost. Ty tak žít nemusíš. Já chci být tvým nebeským Otcem: Drž se mne a budeš žít ve svorné lásce. 

 

Image result for rodiče

 

5. Nebudeš zabíjet! 

 

Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovně předstihnout, osobně vyřídit, aby tě nepředstihli oni. Já chci být tvým ochráncem: Drž se mne a budeš žít beze strachu. 

 

Image result for nebudeš zabíjet

 

6. Nebudeš cizoložit! 

 

Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami nezralé a příživnické lásky připravil o radost z lásky pravé. Já chci být dárcem tvého štěstí: Drž se mne a naučíš se milovat krásně a věrně. 

 

Image result for nebudeš cizoložit

 

7. Nebudeš krást! 

 

Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Ať okrádáš bližního nebo stát, dopadne to vždy stejně: co získáš na majetku, ztratíš na klidné mysli. Já chci být tvým živitelem: Drž se mne a poznáš, že větší radost je dávat, než brát. 

 

Image result for nebudeš krást

 

8. Nebudeš lhát! 

 

Nemusíš se zaplétat do lží, abys zakryl své slabosti. Lež plodí nedůvěru a ta dělá ze spolužití peklo. Já, tvůj Bůh, mám k tobě důvěru: Drž se mne, naučíš se důvěřovat a budeš sám důvěryhodný. 

 

Image result for lež

 

9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního! 

 

Nemusíš zatěžovat svůj život dychtěním po kradené lásce, která působí rozvraty. Já, tvůj Bůh, ti dávám lásku ryzí: Drž se mne a poznáš lásku obšťastňující. 

 

Image result for lež

 

 

 

10. Nebudeš závistivý ani chamtivý! 

 

Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil by ses tak radosti z vlastního. Já, tvůj Bůh, ti dávám dobré dary: Drž se mne a naučíš se žít spokojeně. 

 

Image result for radost

 

Upraveno podle E. Lange: Die zehn grossen Freiheiten.