Jiří Žáček

STROMY

 

Drží svou vartu.

Byly stvořeny k životu pro druhé.

A mlčky slouží.

Drží se země všemi kořeny

a neustoupí.

Pijí vláhu z louží,

vystačí s málem.

S útlou nadějí sluneční světlo v kyslík mění.

A ještě po smrti nás věrně zahřejí.

Hej, stromy,

vezměte mě do učení!

 

( Tuto báseň nádherně recitoval Radovan Lukavský v televizi krátce po revoluci v r. 1989. Natolik mě oslovila, že jsem mu napsala do divadla a poprosila, aby mi její text poslal. Pan Lukavský mi obratem odpověděl, poslal mi báseň i krásný pozdrav a pár milých slov...)