"A já nechci nikdy nic za každou cenu.

Ne, že bych  neměla přání, to mám, jako každý člověk, ale vím,

že nemá smysl pachtit se po vyplnění své touhy, ať se děje, co se děje,

a chtít dosáhnout jen toho, co považujeme pro sebe za dobré.

To nejde.

Pán Bůh ví dobře, co je pro nás dobré a co ne.

Někdy je to těžké, to se nedá popřít.

V lidském životě jsou dramatické momenty, kdy si opravdu přejete,

aby vás nepotkalo to, čeho se třeba bojíte.

Ale i  v těch nejcitovějších vztazích si nakonec řeknete:

ať je to tak, jak to chce Pán Bůh.

O tom jsme hluboce přesvědčena, a proto je mi líto lidí, kteří si myslí, že jen svým osobním úsilím mohou dosáhnout vytoužených cílů.

Řekla bych, že za všechno co mám, děkuji Bohu, ale děkuji i za to, co nemám."

*********************

"Největší dar, který člověk může dostat je to, když má povolání, které dává jeho životu smysl. A já jsem opravdu vděčná za všechno, co jsem dělala.

Věřím, že na světě není nic náhodného, všechno má svůj řád.

Víra člověku pomáhá, myslím si, že na světě není větší moudrost než věřit Bohu.

Bůh je láska a láska je nejdůležitější a nejmocnější síla.

To je dar nade všechny dary.

Nezlobím se na lidi, kteří víru nemají a  ani nemám potřebu je  k víře přemlouvat.

Ale když  mi někdo vykládá, že nemůže věřit, připadá mi to jako výmluva.

Jsem k takovým lidem shovívavá a jen si říkám, že je to jejich velká škoda...."