Zapojila jsem se do literární soutěže, kterou minulý rok vyhlásilo brněnské biskupství a napsala jsem na základě Pavlových listů, co by asi Pavel napsal mailem mně, obyčejné mamině, žijící v 21. století:

 

Motto:

Skrze koho dnes může Kristus promlouvat k lidem?

Skrze kněze, teology?

Skrze ty druhé?

Skrze mě?

Mě?

 

Milovaná Jano,

Zdravím Tě z nebe, z Církve Vítězné.

Dobře víš, že my v nebi prožíváme s vámi na zemi, tedy s Církví Bojující, radosti i starosti, s napětím čekáme na vaše svobodná rozhodnutí, jak využijete darů a milostí.

Hned v úvodu Ti musím upřímně napsat, když se tak dívám na Tvůj život,

někdy jsem s Tebou spokojen a někdy naprosto ne!

 

Tak hezky po pořádku.

Tvůj manžel.

Poslouchej, někdy je to u vás pěkná Itálie!

Buď k němu milosrdnější a nekomentuj neustále jeho slabosti.

Pamatuj si, že je Tvou hlavou - tak, jako Kristus je hlavou Církve, těla, které spasil!

Kolik špíny hází ženy na své muže, jak je někdy ponižují, zesměšňují před druhými.

S kamarádkou u kávičky perou špinavé prádlo své rodiny.

Vím, že to neděláš, varuj se toho i do budoucna.

Přijímej svého muže takového, jaký je!

Nechtěj ho předělávat! Vždyť on to s Tebou taky nemá moc lehké, to uznáš, ne?

U biřmování si mě vybral za patrona, tak ho mám ve své péči, neboj!

 

Modlitba matek

Je moc dobře, že se pravidelně setkáváte s maminkami k modlitbě matek.

Taky mě těší, že už to není jako dřív, kdy jste se sice sešly včas,

ale pak jste –promiň mi ten výraz - prokecaly dvě i tři hodiny a na závěr se rychle pomodlily Otče náš, aby se neřeklo!

Klidně si povídejte, na tom není nic špatného, ale když se jdete modlit, tak se modlete! Dávejte si pozor na různé posuzování druhých,

víš, že několik maminek kvůli tomu z vaší skupinky odešlo, necítily se tam dobře.

 

Učte se odevzdávat děti Bohu. Nemají to dnes vůbec snadné.

Kolik zla na nich dotírá v různých podobách.

Aby obstály, potřebují ochranu Boží, kterou jim při každém setkání vyprošujete.

Odevzdávat se musí na 100%. Nejde odevzdat Bohu problém a potom se ptát kamarádky, jak by situaci řešila ona. A úžasné je, že se spojujete se všemi maminkami po celém světě a za vaše děti proudí k Bohu nepřetržitý řetězec modliteb.

Nezapomeň, že se speciálně za vás, maminy z Dubňan, přimlouvá i P. Jan Pavlů!

Nedávno jsme spolu seděli vedle sebe na hostině. Bylo to 25. ledna (podle vašeho pozemského počítání), kdy si připomínáte moje obrácení a P. Jan slavil pozemské narozeniny. Tak jsme si v království Božím připili výborným vínem na to, aby vaše důvěra v Boha neochabovala ani ve zkouškách a v utrpení.

 

Dostávám se k Tvým dětem.

Vím, že chodíš do práce a máš starostí nad hlavu.

Ale uvědom si, jak se v práci usmíváš, jsi laskavá a ochotná a pak se změníš, když přijdeš domů.

Vraťte se opět ke společné modlitbě v rodině a chvalte Boha za všechno, děkujte mu a zpívejte žalmy. To je štít proti Božímu Nepříteli. Rodina je převzácný dar.

Pamatuješ se, co ti řekla nedávno nejstarší dcera ?

Prý od Tebe slyší doma nejčastěji tyto tři holé věty:

1. „Umyjte nádobí.“ 2. „Já se z vás zblázním“ a 3. „Proč mě to děláte!“.

Co kdybys místo toho víc chválila?

 

 

Tvoji rodiče

Jano, měla bys víc volat domů. Nezapomeň, že tvůj táta nedávno přišel o nohu.

Mamka se o něho stará a rádi by o vás aspoň jednou týdně věděli. Je dobře , že už k tátovi nejsi tak kritická. Je dobře, že už dokážeš přijímat a odpouštět i slabosti svých rodičů. Nemyslím to teď na Tebe, ale ve vaší zemi se málo dbá na čtvrté Boží přikázání. Mladí jsou tak vytíženi, že nemají čas na své stárnoucí rodiče. Odkládají je, přenechávají péči o ně cizím lidem. To není v pořádku!

 

Jedni druhých břemena neste!

Měj otevřené srdce pro trápení a bolesti jiných lidí.

Sleduješ, jak Ti Bůh posílá do cesty lidi, kteří potřebují povzbudit, potěšit, vyslechnout, soucítit?

Kamarádka, jejíž syn je závislý na drogách, paní, které se rozpadá rodina, žena, která přišla

o všechen majetek v exekuci…

Vidíš to malomocenství dnešní doby, kolik je u vás lidí závislých na alkoholu, drogách. Pamatuješ, když do kostela přišel jeden feťák a čekal na P. Jana, který zrovna zpovídal?

Kolik pohoršených pohledů se na něho sneslo!

Nakonec ho jeden „vzorný“ křesťan z kostela vyhodil!

Co by udělal Kristus?

Jak by se choval k bezdomovcům, narkomanům? Přemýšlej o tom!

 

Viděl jsem, jak se Ti v kostele nedávno chtělo tleskat

– to když se četl pastýřský list biskupů k bolavým problémům dneška.

Bylo tam jasně pojmenované veliké zlo: potraty a eutanázie.

Sama víš, když ti gynekolog potvrdil první, druhé a třetí těhotenství, vždy byla jeho první otázka: Chcete si TO nechat? Tak snadné je u vás dnes zabít dítě!

Stačilo říct „NE“

a za pár minut by byla vražda papírově vyřízena.

Ale Desatero platí úplně stejně pro dnešní lidi, tak jako platilo pro nás.

Nepřizpůsobuj se tomuto věku!

Nebuď lhostejná vůči zlu! Musíš rozlišovat a dát ruce pryč od zla! Nesmíš mlčet, když se zabíjejí nevinné děti. Kdo jiný, než učedníci Kristovi, by se měl ozvat! Kdo jiný než ty, Jano.

 

Stálo to za to

Jano, mám v nohách tisíce kilometrů, byl jsem vězněn, trpěl jsme nepochopením, hladem, zimou, ale věděl jsme proč.

Ničeho nelituji.

Věř mně, stálo to za to.

Svěř svůj život Bohu a ničeho se neboj. On tě povede, tak jak vedl mě.

Naplní Tě Duchem svatým a v každé situaci Ti dá dostatek síly a pokoje, abys ji zvládla.

Ty dnes nemusíš chodit stovky kilometrů pěšky po světě, abys nesla zvěst o Kristu -

(když jsme u toho pohybu, hýbat by ses mohla trochu víc, to teda ano – promiň mi tu upřímnost). Máte internet a možnosti, které v mé době nebyly. Doba se změnila k nepoznání.

Ale nároky Kristovy zůstávají stejné dnes - tak jako byly stejné před tisíci lety!

A to naprostá důvěra a odevzdání, soucitná, milosrdná láska.

Ke všem lidem bez rozdílu.

A když píšu ke všem, myslím Jano ke všem.

I za toho nejhoršího kriminálníka Kristus položil život.

I za toho opilce, nad kterého ses povyšovala, protože sis myslela, že žiješ lépe než on.

Kristus ať ho soudí, ne ty. Ty jsi za něho na kříži netrpěla!

 

Pamatuješ, když byl zavražděn P. Ladislav Kubíček? Bylo to strašné, co se stalo, ale mnozí lidé se ihned začali modlit za ty dva mladé kluky, za jeho vrahy!

Takovou lásku milosrdnou ke všem lidem po nás Kristus chce.

Ty nemáš soudit a měnit lidi, máš je milovat, i když jsou slabí.

 

 

Nemáš co bys nedostala

Piš dál o lidech, kteří žijí s Bohem. Piš o tom, jak je Bůh držel, když padali, i to je způsob dnešní evangelizace. Sladké seriály v televizi nemají s reálným životem nic společného.

Zhola nic! Naprosto ne! A kolik milionů lidí na ně hledí.

Ale když se dokáže člověk upřímně otevřít a svěří se jiným se svou zkušeností s Bohem, to je veliká posila na cestě i pro druhé.

 

Nedávno jsi slavila jubileum.

„Pane, za vše, co bylo, DĚKUJI, všemu co bude,ANO“ - stálo na pozvánkách jako tvé vyznání. Tak to je správný směr, Jano.

Vím, že se Ti klepala kolena, když jsi to skutečně Bohu upřímně řekla a dala mu to jako svůj dárek k narozeninám, jako poděkování za dar života.

Ale neboj se, neměj strach z toho, co po tobě bude Bůh chtít.

On tě nikdy neopustí, nikdy se Tě nezřekne.

Nikdy je nikdy!

Věř mu, žij pro něho a uvidíš, že nebudeš litovat.

Těším se, až to jednou všechno v nebi probereme J

Musím Ti připomenout krásnou pasáž ze sbírky Ptačí zpěv od A. de Mella a pochopíš, o čem je evangelium, co je to ta radostná zvěst, kterou máš dávat dál:

 

Království nebeské je jako dva bratři, kteří byli Bohem povoláni,

aby se vzdali všeho co mají a sloužili lidem.

Odezva staršího bratra na toto volání byla šlechetná,

přestože musel odtrhnout své srdce od rodiny a dívky,

kterou miloval a kterou si toužil vzít.

Odešel do vzdálené země, kde se zasvětil službě těm nejchudším z nejchudších.

Nakonec se v té zemi rozmohla persekuce.

Byl zatčen, falešně obviněn, mučen a usmrcen.

A Bůh řekl: „Výborně, dobrý a věrný služebníku! Odvedl jsi mě služby za tisíc hřiven.

Teď Tě čeká odměna, která vydá za miliardu, celou miliardu hřiven. Vstup do radosti svého Pána.“

Mladší bratr na Boží volání nereagoval tak šlechetně.

Rozhodl se, že si ho nebude všímat a přece jen se ožení s dívkou, kterou miloval.

Prožil šťastný manželský život, v práci se mu dařilo a nakonec se stal slavným a bohatým. Čas od času podaroval chudé almužnou.

A když přišel jeho čas, Pán mu řekl: „ Výborně, dobrý a věrný služebníku!

Odvedl jsi mi služby za 10 hřiven. Teď tě čeká odměna, která vydá za miliardu, celou miliardu hřiven. Vstup do radosti svého Pána.“

Starší bratr byl překvapený, že se mu Bůh odměňuje stejnou měrou jako jeho mladšímu bratrovi A BYL RÁD.

Pravil: „ Pane, i s tím, co dnes vím, kdybych se měl ještě jednou narodit a žít svůj život, udělal bych to všechno pro Tebe znovu.“

Jano, každý má svou cestu, ať Ti na té Tvé Bůh žehná,

 

Tvůj brácha Pavel z Tarzu

 

P.S. Jsem rád, že jsi Písmo svaté, konkrétně moje listy, četla možná poprvé jako dopis adresovaný jenom Tobě. Vracej se k Písmu častěji a nečekej až zase vyhlásí nějakou další soutěžJ