Provázejí modlitbou nastávající maminky

 

Je to už sedm let, co jsem objevila adresu sester premonstrátek a požádala je o modlitbu. Třetí těhotenství bylo komplikované, a tak věřím, že mi sestry vyprosily šťastný porod. Nedávno jsem měla cestu kolem Doksan a zastavila jsem se, abych sestry pozdravila. Sestra Františka mi nad spoustou fotografií šťastně narozených miminek ráda pověděla o tom, jak všechno začalo.

 

Tichý apoštolát

„Když se v Doksanech obnovoval kontemplativní život, jeden náš spolubratr, P. Norbert, hledal na Strahově něco o Doksanech. Našel tam i modlitbu z roku 1749 a zjistil, že sv. Norbert je patronem, který pomáhá těhotným ženám a neplodným manželstvím. A řekl nám: ,To byste tu měly dělat znovu, měly byste mít myšlenku, za kterou půjdete, modlit se na nějaký úmysl, aby to bylo něco pro svět. Dělat apoštolát, který se s kontemplativním zaměřením nebude rušit.´ Modlitbu nám předal a my jsme prostřednictvím tisku daly vědět lidem, že se na nás mohou v těchto záležitostech obracet. Rozjelo se to ohromně, za 10 let už máme tisíc pět set dětí. Tak se na nás vyloženě plní to, že kdo opustí otce, matku, pole, dostane stokrát víc! My máme ještě víc,“ směje se sestra.

Sestry denně klečí před svátostným Kristem. Při adoraci se modlí za všechny, kterým modlitbu slíbily. Říkají tomu Tichý apoštolát pro svět. Mají radost, když jim šťastní rodiče následně pošlou fotku svého potomka.

 

Duchovní mateřství

„Ono neexistuje jen mateřství tělesné, ale i duchovní. My už jsme tolikrát duchovními mámami! Za dítě i celou jeho rodinu se modlíme dál. Těšíme se, že se děti třeba v osmnácti přijdou podívat na svoji fotku,“dodává.

Stává se, že sestry požádá o modlitbu někdo známý nebo příbuzný nevěřících rodičů, a tak se někdy modlí i za děti, jejichž rodina to ani netuší. „Drží se nad nimi pomoc Boží a to je přece v pořádku, ne?“ říká sestra. „Měly jsme už i případy, že se rodiče nechali pokřtít a přinesli ke křtu i své děti. Například jednou sem přijel kněz a přivezl s sebou manžele, kteří byli spolu už třináct let a nemohli mít děti. Žena se připravovala na křest, muž byl nevěřící. Stál, ani se neusmál, nekomunikoval. Byl policajt, tak jsme i pár fórů policajtských daly a on pořád nic. Říkaly jsme si, že musí být hodně nešťastný. Slíbily jsme jim modlitbu. Po čase přijeli, rozzáření. Nemohla jsem je poznat, pán byl úplně jiný člověk. Čekali dítě. Jeho žena nám říkala, kolikrát si dělala těhotenský test, protože tomu nemohla věřit, že se po tolika letech dočkali. Měli syna a dali ho pokřtít tady u nás. Bylo až dojemné, když si tatínek šel u přijímání pro křížek. Dnes je pokřtěný, mají svátostné manželství a ještě se jim narodilo děvčátko. Svatý Norbert dělá v dnešní době opravdové zázraky,“ je přesvědčená sestra.

A jak se mohou lidé na sestry obracet? „Stačí napsat nebo zatelefonovat. Je pěkné, když něco o sobě napíší a jsme rády, když se nám ozvou až se miminko narodí, případně pošlou fotografii děťátka, dají vědět jak se jmenuje, kdy se narodilo a tak. Provázíme dál celou

rodinu modlitbou.“

 

Sestry Premonstrátky v Doksanech

Život v klášteře v Doksanech byl obnoven na začátku roku 1998, kdy se sem vrátily čtyři sestry. Dnes jich tu žije osm. Za své poslání pokládají život podle Kristova evangelia po vzoru prvotní církve, podle Řehole sv. Augustina a v duchu sv. Norberta. Skládají slib chudoby, čistoty, poslušnosti a stability života na daném místě. Pokračují tak ve stejném životním stylu, který vedlo mnoho generací sester před nimi po více než 600 let trvání kláštera. Byla zde vychovávaná svatá Anežka Česká. Práce sester spočívá kromě obvyklých domácích prací v péči o kostel, šití liturgických rouch a pěstování léčivých bylin. Do svých modliteb zahrnují celý svět, všechny lidi a jejich potřeby, církev, řádové spolubratry, příbuzné, přátele, dobrodince, nastávající matky – samozřejmě zvlášť pamatují na ty, kteří je konkrétně požádali o přímluvu ve svých těžkostech.

Kontakt: Klášter sester premonstrátek; 411 82 Doksany 1; tel.: 416 861 197

e-mail: sorores.opraem@cbox.cz

č. ú. na opravy: KB-2079120257/0100 Roudnice nad Labem.

www.klasterdoksany.cz

Modlitba ke sv. Norbertovi

 

Svatý Norberte, velký a věrný služebníku Boží!

Zvláštním způsobem jsi uctíval svaté a podivuhodné narození našeho Spasitele, kterého nejčistší Panna Maria, jeho matka, počala bez poskvrny a porušení svého panenství a porodila jej beze vší bolesti. Proto jsi i vznik svého premonstrátského řádu spojil se dnem narození Ježíše Krista. V pokoře tě tedy prosím, svatý Norberte, jako zvláštního ochránce, aby mi Bůh dal na tvou přímluvu milost donosit a porodit tento plod života. Ať také dá svou milost, aby toto počaté dítě bylo křtem přijato do Kristovy církve a Jemu, našemu Pánu, celý život věrně sloužilo, abychom nakonec spolu dosáhli věčné spásy. Skrze Ježíše Krista našeho Pána. Amen

Svatý Norberte, pomocníku neplodných manželů a těhotných žen – oroduj za nás!

pro týdeník Naše rodina Jana Ilčíková

 

modlitba z Hodinek ke cti a chvále svatého Norberta, v Praze v Královském dvoře u Františka Karla Hladkého 1749