Archiv Březen 2009

Děkuju, Bože

Hudební skladatel Petr Eben složil nádhernou varhanní skladbu s názvem Laudé, neboli Chválím. Řekl, že základní myšlenka, která ho inspirovala byla v poznání, že naše doba je dobou hlubokého nevděku. Nevděku vůči lidem kolem nás, vůči světu, vůči…