Archiv Únor 2020

Deset velkých svobod člověka

Desatero ukazatelů lidských cest – deset velkých svobod člověka. Pokus o přeložení desatera Božích přikázání do dnešního myšlení a prostředí. Já jsem Pán, tvůj Bůh: 1. Nebudeš mít jiné bohy! Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani…