Věnováno Robertovi, za jeho soucit s nemocnými:

 

Nech sú požehnaní tí, ktorí chápu,
že moje nohy už nevládzu chodiť.
Nech sú požehnaní tí, ktorí majú
pochopenie, že zle počujem, a ktorí
sa usilujú hovoriť nahlas a zrozumiteľne.
Nech sú požehnaní tí, ktorí vedia,
že moje oči už veľa nevidia
a že hneď všetko nepochopím.

Nech sú požehnaní tí, ktorí nenadávajú,
keď niečo rozlejem, zvalím, alebo nechám spadnúť.
Nech sú požehnaní tí, ktorí mi pomáhajú nájsť veci.
Nech sú požehnaní tí, ktorí sa na mňa usmejú a rozprávajú 
sa so mnou. 
Nech sú požehnaní tí, ktorí ma počúvajú, keď spomínam 
na minulosť.

Nech sú požehnaní tí, čo zmierňujú moje bolesti.
Nech sú požehnaní tí, čo mi dávajú pocítiť, že ma majú radi 
a sú ku mne dobrí.
Nech sú požehnaní tí, čo mi uľahčujú ťažkú cestu do večnosti
a myslieť na dobrého Boha.
Až raz budem u Boha, 
ja si na nich určite spomeniem.