Blahoslavení, kteří jsou příliš unaveni,

všelijak se lopotí anebo jsou příliš zaneprázdněni na to,

aby strávili hodinu týdně s ostatními v kostele,

NEBOŤ ONI JSOU MÝMI NEJLEPŠÍMI DĚLNÍKY.

 

 

Blahoslavení jsou ti lidé, kteří jsou líní,

NEBOŤ NEUDĚLAJÍ ŽÁDNÉ DOBRO.

 

Blahoslavení, kteří jsou urážliví,

NEBOŤ SNADNO MOHOU PŘESTAT CHODIT DO SPOLEČENSTVÍ

A MOHOU BÝT MÝMI MISIONÁŘI.

 

Blahoslavení, kteří jsou zbožní, ale každému lezou na nervy,

NEBOŤ MI STÁLE PATŘÍ.

 

Blahoslavení ti, kteří rozpoutávají spory,

NEBOŤ BUDOU NAZVÁNI MÝMI DĚTMI.

 

Blahoslavení, kteří nemají žádný čas na modlitbu,

NEBOŤ JSOU PRO MĚ SNADNOU KOŘISTÍ.

 

Blahoslavení, kteří si často stěžují,

NEBOŤ JIM RÁD NASLOUCHÁM.

 

Blahoslavený (á) jsi ty, který (á) čteš tyto řádky a myslíš si,

že se to týká ostatních, ale ne tebe samotného,

NEBOŤ JSEM TĚ UŽ ZÍSKAL.

                                                                                   (z časopisu IN!, březen2012)