10 rad

pre šťastné manželstvo

 

1.

 

Nikdy sa nehnevajte obaja súčasne.

 

2.

 

Nikdy na seba nekričte/nejačte, nevriskajte),

pokiaľ nehorí dom.

 

3

 

Ak jeden z vas musí vyhrať hádku,

nech je to váš partner.

 

4

 

Ak musíte kritizovať, robte to s láskou.

 

5

...

Nikdy nevynášajte veci z minulosti.

6.

 

Radšej sa vzdejte celého sveta než jeden druhého.

 

7.

 

Nikdy nechoďte spať s nedoriešenou hádkou.

 

8.

 

Alespoň jedenkrát denne povezte

partnerovi/partnerce

milé, láskavé a zdvorilé slovo.

9.

 

Ak ste niečo spravili nesprávne, uznajte to

a požiadajte o odpustenie.

 

10.

Nezabudnite, že na hádku je treba dvoch!

Převzato ze slovenského časopisu Aglow žena dnes