Přitahuji?

P.MUDr.Ladislav Kubíček

(druhý díl zápisků z exercicií P. Kubíčka vybrala Marie Svatošová)

Bůh věděl předem i o našich chybách. Přesto s námi počítá.

Velikost sv.Augustina spočívá právě v tom, že byl nejdříve lumpem.

Kdyby byl od začátku plný dobroty, neměli bychom dnes ani svatou Moniku.

Ráno by se pomodlila jeden Otčenáš, večer jeden desátek a pak by se dívala na televizi, kdyby tehdy nějaká byla.

Bůh věděl předem o našich slabostech a přesto si nás vyvolil.

Svatý Petr říká: „Vy nejste jenom jeden z četných národů, vy jste národ vyvolený – jste královské kněžstvo.“ Když kněžstvo, tak i s povinností obětovat a usmiřovat!

Jsme majetkem Božím. Nazývá nás svými přáteli a očekává, že s ním jako s přítelem budeme denně rozmlouvat, že s ním budeme prožívat křížovou cestu, ale i obdivovat krásu stvoření.

********

Bolest nevinných

V životě se setkáváme i s bolestí, která určitě není trestem za hřích a nelze ji vysvětlit ani jako prostředek očišťování.

Tato bolest může být smírem za druhé. Zde nalezneme vysvětlení utrpení nevinných, včetně utrpení malých dětí.

Betlémské děti trpí za sobectví svých rodičů a vykupují je. Drastickou scénu vraždění neviňátek je třeba vidět v celém kontextu tehdejší situace. Josef s Marií marně prosí v Betlémě o nocleh. Nebylo pro ně místa-leda ve chlévě.

Často dnes slyšíme otázku, jak se na to či ono utrpení může Bůh dívat.

I dnes jsme svědky utrpení nevinných. I dnes musíme mít odvahu vidět tyto věci v širších souvislostech. Kolik dětí nechal povraždit Herodes a kolik jich před narozením za jediný rok u nás a na celém světě pošlou na smrt vlastní rodiče?  To spolu nesouvisí?

Ale může to být ještě jinak. Bolest může být i zdrojem inspirace pro umělce. A kromě toho – člověk potřebuje zkušenost utrpení, aby rozuměl utrpení druhých.

******** 

Lidé se ze svého otroctví většinou nezpovídají.

Duch sv. chce, abychom byli křesťany do všech důsledků, aby naše lampy hořely.

Strach z čehokoliv, i ze smrti, člověka zotročuje.

Nemám obavu z pomluv, z nepochopení? Nejsem zatrpklý? Co o svobodu připravuje mne? Udržet si svobodu, to je boj. Za svobodu lidé pokládají i život- tak velká je to hodnota. Ke svobodě nás vykoupil Kristus svou smrtí na kříži a svatý Pavel apeluje: „Nenechte se znovu zatáhnout do toho otrockého chomoutu.“ Kdo nezná Krista, nezná ani pravou svobodu.

Otroctví moderní doby známe. I něco tak přirozeného a Bohem daného, jako je sex, se může stát předmětem otroctví. Svoboda vyžaduje úsilí. Je nutno se zapírat – v jídle, sexu atd. Co mě zotročuje?

Nejsem otrokem zvyku a setrvačnosti? Lpím na něčem? Ke svobodě patří i ochota se měnit. Nejsem otrokem své povahy? Svých názorů?

 *********

Podle statistiky z roku 2001 se u nás rodí nejméně dětí ze všech států Evropy.

Je tu nejvíce vězňů, nejmenší religiozita, nejvíce rakoviny (spolu s Maďarskem), stoupá počet chorob oběhového ústrojí, přibývá rozvodů a jedináčků.

Že by měl na tyto skutečnosti vliv nedostatek duchovního života? Co s tím? Poslouchat Ducha sv. a dát souhlas k jeho plánům.

Nebude-li Evropa křesťanská, nebude žádná. Obrodný proces je možný jen za předpokladu, že je v plánu Božím. V něm určitě není fiasko lidstva a světa.

Bůh nechává ďábla řádit, ale nenechá ho zvítězit. V dějinách už podobné situace nastaly.

V důsledku mravního úpadku se rozpadla říše římská a další civilizace. Máme jedinou možnost – věřit plánům Božím! Od čeho začít? Od spolků? Od politických stran?

Jedině od sebe, od rodiny. Bůh po nás nechce většinu, ale zásadně kvalitní menšinu.