Tady jsem, Pane Bože můj a milosrdný Stvořiteli.

Unavil jsem se hledáním východiska,

ale kromě nebezpečí, strachu a nejistoty -

nic nenalézám.

Nikdo pomoci nemůže, proto přicházím k Tobě a klekám u Tvých nohou,

do vůle Tvé se zcela odevzdávám.

Nalož se mnou pro Ježíše Krista

jako s tím,

kdo se do náruče Tvého milosrdenství pokládá.

 

Hospodine, Panovníku nebe i země, Tvému jménu budiž čest,

ne mně.

Tvé vůli odevzdávám klíče od brány mého srdce a všech mých úmyslů -

odmykej, zamykej, čiň, co ráčíš.

Před Tvým obličejem stojím takový jaký jsem a zbavuji se všeho, i sebe samého.

Odevzdávám se Ti cele,

plně a bez výhrad.

Dělej se mnou co chceš a co vidíš za dobré.

 Nebráním se, nic nežádám,

ať se děje Tvá vůle se mnou

i skrze mne,

podle Tvého přání.

Jen o jedno Tě prosím,

nikdy mě neopouštěj!

Amen

 

Jana Amos Komenský