....až se budete představovat v nebi

a budete chtít uvádět své jméno a své kvality,

bude vám nařízeno, abyste byli zticha,

a bude vypadat velmi špatně, budete-li chtít přece jen mluvit o sobě.

Řeknou vám:

"Mlč! Přiveď svou ženu (přiveď svého muže)! Přiveď své děti, rodiče, sousedy, spolupracovníky - a ukaž nám je.

Ať o tobě mluví oni.

Ať mluví za tebe. Ať je vidět život, jímž z tebe žijí, a radost, kterou mají díky tobě.

Ukaž nám v kom a v čem jsi měl své zalíbení."

Jestliže jsi měl, ubožáku, zalíbení jen v sobě samém,

nevím, jak to s tebou dopadne,

i když sis zachoval dušičku pěkně vyleštěnou...

 

Cyrilometodějský kalendář 1971