Iva mě inspirovala k napsání tohoto příspěvku:

Před několika lety přečetl ve své farnosti v Blatnici pod Svatým Antonínkem kněz dopis,

který dostal od svého spolužáka, misionáře.

P. Roman Musil popisoval život na Haiti.

V kostele bylo ticho jak v kostele:)

Četl o tom, jak malé děti pláčou hlady, kolik utrpení a bolesti prožívají lidé v nejchudší části země. Lidí se dotýkala tato slova a nejen to, byli ochotni i pomoci. Kněz uspořádal několik benefičních koncertů a vybíralo se na Pragovku, „vétřiesku“ – auto, které by mohlo na Haiti hodně pomoci.

 ***********

Můj bratr má autodílnu, ženu a pět dětí.

A také široké srdce.

Při všech svých starostech a povinnostech starou V3S-ku pořádně opravil a připravil na dalekou cestu za moře, k našim bratrům a sestrám v nouzi.

A za rok se vybraly peníze na další, tak byl k dispozici znovu.

Zcela nezištně a rád.

Pán si používá různé cesty a dobro se dál šíří.

*************

V jedné věznici si už několik let odpykává trest Honza,

bude mu třicet a pochází ze stejné vesnice, kde žije i můj brácha s rodinou.

Náhodou zahlédl v televizních novinách krátkou zprávu o tom, že se v Blatnici pod Svatým Antonínkem chystá auto na Haiti.

Zná mého bratra,  a to co dělá Honzu natolik zasáhlo, že o tom napsal domů a jeho rodiče nás kontaktovali.

Začali jsme si s Honzou psát a jsme v kontaktu s klukem, který si dává do pořádku svůj život.

Tak i za to může V3Ska.

A když jsem viděla, s jakou radostí, zpěvem a jásotem vítají nové auto na Haiti Haiťané,

věděla jsem, že Pán tomuto dílu žehná.

Krátká reportáž ze zpráv České televize (video asi 2 min)

http://www.ct24.cz/regionalni/78375-z-blatnice-poveze-pomoc-na-haiti-vuz-v3s/

 

Cesty víry Pragovkou na Haiti - dokument

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/410235100051002-cesty-viry-pragovkou-na-haiti/

 

Pán Bůh má smysl pro humor, protože minulý rok na farním plese byla jako cena útěchy výhra – projížďka V3S-kou, která se chystá na Haiti i s vrtnou soupravou.

Vyhrál ji můj další bratr:)