"Největší překážkou naší sociální komunikace je naše vrozená tendence neustále HODNOTIT A SOUDIT.

Vyjadřovat se ke všemu budˇsouhlasně  nebo nesouhlasně.

Přitom hodnotíme na základě našich  vlastních měřítek a v rámci našeho vlastního pojetí.

Namyšleně se domníváme, že to, jak my vidíme situaci, je jedině správné.

Důsledkem toho pak je, že se nechápeme a že si nerozumíme."

Carl Rogers