"Odnesl jsem si z domova poznání, že rodina je převzácná věc.

Založit ji není nikterak nesnadné.

Udržet ji - to je malý zázrak.

Zázraky se dějí, ale jen z milosti Boží.

Tato milost mému otci Jaroslavu Durychovi nebyla odepřena."

Václav Durych