Z knížky Ptačí zpěv vybírám RADOSTNOU ZVĚST

Toto je radostná zvěst, kterou přinesl náš Pán Ježíš Kristus.

Ježíš začal učit v podobenstvích.

Pravil:

Království nebeské je jako dva bratři,

kteří byli Bohem povoláni, aby se vzdali všeho co mají a sloužili lidstvu.

 

Odezva staršího bratra na toto volání byla šlechetná,

přestože musel odtrhnout své srdce od rodiny a dívky, kterou miloval a kterou si toužil vzít.

Odešel do vzdálené země, kde se zasvětil službě těm nejchudším z nejchudších.

Nakonec se v té zemi rozmohla perzekuce.

Byl zatčen, falešně obviněn,mučen a usmrcen.

 

A Bůh řekl: "Výborně, dobrý a věrný služebníku! Odvedl jsi mi služby za tisíc hřiven.

Teď tě čeká odměna, která vydá za miliardu, celou miliardu hřiven. Vstup do radosti svého Pána!"

 

Mladší bratr na Boží volání nereagoval tak šlechetně. Rozhodl se, že si ho nebude všímat a přece jen se ožení s dívkou, kterou miloval.

Prožil šťastný manželský život, v práci se mu dařilo a nakonec se stal slavným a bohatým. Čas od času podporoval chudé almužnou.

A když přišel jeho čas, Pán mu řekl:

"Výborně, dobrý a věrný služebníku! Odvedl jsi mi služby za deset hřiven. Teď tě čeká odměna, která vydá za miliardu, celou miliardu hřiven. Vstup do radosti svého Pána."

 

Starší bratr byl překvapený, že se mu Bůh odměňuje stejnou měrou jako jeho mladšímu bratrovi. A BYL RÁD.

Pravil: "Pane, i s tím, co dnes vím, kdybych se měl ještě jednou narodit a žít svůj život, udělal bych to všechno pro Tebe znovu."