Lidé jsou nerozumní, nelogičtí a sebestřední.

Přesto je miluj. 

Když děláš něco dobrého, budou tě podezírat, že máš sobecké a
postranní motivy.

Přesto dělej dobré věci.

 


Lidé často potřebují pomoc, ale když jim pomůžeš, obrátí se proti tobě.

 


Přesto lidem pomáhej.

 


 Pokud máš úspěch, získáš falešné přátele a opravdové
 nepřátele.

Přesto se snaž uspět.

 


 To dobré, co konáš, bude už zítra zapomenuto.

Přesto dělej dobré věci.
 

Poctivost a upřímnost tě činí zranitelným.

Přesto usiluj o poctivost a upřímnost.


Co tě stálo léta práce, může být přes noc zničeno.

Přesto pokračuj v usilovné práci.
Nakonec uvidíš, že vše bylo vlastně mezi tebou a Bohem a ne mezi
tebou a lidmi.