Také se vám někdy stalo, že jste se o něco dobrého snažili a všechno nakonec dopadlo jinak než jste si přáli? S nejlepšími úmysly jste chtěli třeba někomu pomoci, stálo vás to hodně úsilí a nakonec jste sklidili jenom kritiku a nepochopení?  Za dobrotu na žebrotu – připomíná vám to rčení něco?

Bůh vidí do srdce, oceňuje z jak velké lásky jednáme.

Mystik Tomáš Kempenský ve svých úvahách v „Následování Krista“  napsal:

„Je pro nás dobré,

že občas míváme těžkosti a protivenství.

Dobré je, že někdy narážíme na odpor, a že se o nás smýšlí špatně a nesprávně,

i když jednáme dobře a s dobrým úmyslem.

Prospívá to pokoře a chrání nás před klamnou slávou.

I Kristus byl na tomto světě u lidí v opovržení a v největší úzkosti opuštěn známými i přáteli

a ponechán potupám.

A ty se opovažuješ na někoho naříkat? Kristus měl nepřátele a odpůrce a ty chceš mít samé přátele a příznivce?

Kdo všechno přijímá JAK TO JE  a ne jak o tom mluví a soudí lidé, ten je opravdu moudrý.

Nedávej příliš na to, je-li kdo s Tebou nebo proti Tobě – ale svým konáním dbej na to, aby ve všem co činíš byl s Tebou Bůh.

Nejsi svatější, když Tě chválí, ani horší, když Tě haní. Co jsi, to jsi! Neboť člověk patří na skutky,

Bůh však oceňuje úmysly. Pamatuj, Bůh ocení z jak velké lásky jednáš než kolik toho vykonáš.“

Ćekala jsem třetí dítě. Dvě děvčátka jsem měla doma, vařily jsme spolu, pekly, uklízely, praly, hrály si, zpívaly  a já si občas posteskla, jak jsem nemožně tlustá, jen se valím s bříškem, ve kterém několik měsíců spokojeně odpočívalo další děvčátko.

Jednou jsem nesla koš s prádlem a už jsem skoro nemohla projít dveřmi.  Nejstarší, tehdy šestiletá dcera na mě soustrastně pohlédla.  A v její hlavičce se zrodilo přání maminku nějak potěšit. Jen hledala  vhodnou příležitost. A ta na sebe nedala dlouho čekat.

„Mamííííí, mamíííííí, pojď honééém,“  křičela na mě z dětského pokoje.  Nechala jsem všeho,

a s hrůzou v předtuše nějaké katastrofy,  běžela za ní.  Dcera stála u okna a ukazovala ven na protější chodník. „Mamíííí, ta baba co tam jede na kole je ještě tlustější než ty,“ výskla radostně.

No mohla jsem se na ni zlobit??  Úmysl byl dobrý….:)