Teploměr

Absolvovali jsme s manželem rodičovské setkání, kde nám zkušení psychoterapeuti ukazovali cesty, co a jak ve výchově, jak se vyvarovat chyb, jak zacházet s puberťákem, abychom všichni ve zdraví tělesném i duševním přežili:)

Podle cenných, praktických rad jsme potom doma zavedli nové rituály a nápady, které by měly osvěžit a upevnit rodinný život. Jednou z metod, jak spolu víc komunikovat (protože komunikace velmi v rodinách schází nebo se výrazně omezuje jen na chod domácnosti), je zavést rituál, který se jmenuje teploměr.

Jedenkrát týdně, nám vyhovuje neděle po obědě, sedíme kolem stolu a mluvíme spolu. O čem?

Tak první stupeň teploměru je ocenění – každý z členů rodiny může ocenit kohokoliv dalšího i sebe. Za co? Třeba za to, že něco zvládl, s něčím pomohl nebo udělal někomu radost.

Druhý stupeň jsou stížnosti – každý může vyjádřit stížnost na cokoliv, kohokoliv, ale vždy musí následovat doporučení - co s tím.

Dalším bodem na teploměru jsou záhady a nejasnosti, kdy si ujasňujeme co nám není jasné, čemu nerozumíme.

Následují nové informace – co jsme zjistili nového o sobě i o druhých a nakonec vyjádříme svá přání a naděje.

Vypadá to docela složitě takhle napsané, ale stojí za to se do toho dát.

Dozvíte se totiž o sobě i svých dětech a partnerovi hodně nového, potěší vás a zahřeje, když si někdo všimne a ocení něco z toho co pro druhé děláte, teploměr vás upozorní na chyby, které když neznáte nemůžete si na ně dávat pozor, najednou se dozvíte, po čem touží vaše děti, co si přejí, jak se doma cítí a stmelí vám to vaši rodinu, protože jste věnovali čas sobě navzájem a ten se vám 1000x vrátí.

Věřte tomu, je to tak.

První teploměr byl u nás doma trochu rozpačitý. Jen těžko jsme vyjadřovali to, co cítíme, těžko jsme mluvili o svých pocitech. Ale pak se to najednou rozjelo. Žasla jsem, čeho si děti všeho všímají, co na nás, rodičích, oceňují, čemu přikládají důležitost. Dost jsme se i nasmáli, ale hlavně jsme se ujistili, že patříme k sobě, máme se rádi a chceme, aby se každý v naší rodině cítil dobře.