Ze soudního spisu:

K rodinné hádce  došlo poté, když vnuk přišel představit svou nastávající a babička pronesla:

"To vás Pán Bůh trestá, že sa nemodlíte."