Před časem jsem v jednom kostele na nástěnce četla následující řádky. Musím přiznat, že mě při jejich čtení až mrazilo. Uvědomila jsem si, jak blízko pravdě jsou tato slova, jak odhalují naše jednání. Posuďte sami:

 

Satan svolal světové shromáždění padlých andělů.

V zahajovacím projevu ke svým zlomocným pomocníkům pronesl: „Nemůžeme zabránit křesťanům, aby chodili do kostelů, nemůžeme jim vzít Bibli a bránit v poznávání pravdy, ale musíme udělat něco jiného: musíme jim zabránit, aby si vytvářeli důvěrný vztah s Kristem! Když s Ním navážou spojení, naše moc nad nimi je zlomena. Proto je klidně nechme chodit do kostela, neberme jim jejich konzervativní životní styl. Zaměřme se na jejich ČAS.“

Co máme tedy dělat?“ volali démoni.

Lákejte je utrácet, utrácet, utrácet a potom si půjčovat, půjčovat, půjčovat. Zaplavte jim schránky reklamní poštou, letáky, katalogy a nabídkami zboží zdarma, nabízejte služby a falešné naděje. Ať jsou v jejich životě peníze vždy na prvním místě. Přesvědčte ženy, aby neměly děti, aby chodily do zaměstnání, aby kariéra byla důležitější než rodina. Braňte rodičům trávit společný čas s dětmi. Jejich rodiny se začnou brzy rozpadat.

Přesvědčte lidi, že mají mít stále zapnutou televizi, video nebo počítač. Ať sledují nekonečné seriály. Nezapomeňte zaplnit jejich noční stolky časopisy a novinami, bombardujte jejich mozky zprávami celých 24 hodin denně.Drážděte jejich smyslnost. Přeplňte jejich životy nepřeberným množstvím dobrých důvodů nemít čas na modlitby. Ať neumí odpustit a stále dokola si připomínají čím je druzí zranili.Seberte jim jejich čas…“

 

Před deseti lety se v Anglii sešly dvě obyčejné ženy.

Obě měly děti a velmi je znepokojoval katastrofální stav rodin, společnosti, problémy týraných, zanedbaných dětí….Co dělat? Bože, co dělat, jak já, obyčejná máma můžu zabránit zlu, které ohrožuje i moje děti?

Odpověď přišla: MODLI SE ZA DĚTI. A tyto ženy se začaly pravidelně scházet k modlitbě za děti. Připojily se další a dnes se schází už v osmdesáti zemích světa ženy po skupinkách pravidelně k modlitbě matek. V brožurce, kterou sestavila zakladatelka hnutí Modlitby matek paní Veronika, je i následující modlitba:

 

Otče,

Děti jsou venku a my je nemůžeme chránit. Čím jsou větší, tím méně můžeme být spolu. Jdou svými vlastními cestami a my je svěřujeme Tobě.

Dej jim dobré přátele, chraŇ je, aby nepodlehly zlu, aby samy nezavinily neštěstí…

Dej, aby se rády vracely domů, ať se nám daří učinit jim tento domov i náš rodinný kruh milým. Nedej, aby myslely na své rodiče někdy se strachem, zachovej jim důvěru, že tento domov je stále pro ně otevřen, přes všechny jejich hlouposti…..

 

K vytvoření skupinky stačí dvě mamky, které si důvěřují a chtějí se pravidelně scházet k modlitbě. Zapojí se tak do nepřetržitého řetězce proseb za děti. Pro bližší informace můžete volat Růžence Fialové do Brna na tel.: 608 618 822. Paní Fialová zastupuje hnutí v ČR.

 

Pro týdeník Naše rodina Jana Ilčíková