Denní modlitba otců ( z brožurky Modlitby otců)

Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství.

Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže a když selháváme ve svém poslání milovat a chránit naše rodiny.

Chceme se odvrátit od věcí,

které nás od Tebe oddělují.

Prosíme Tě, provázej nás v našem životě a veď nás ve všem, co děláme.

Pane, dej nám radu a sílu, abychom naplnili naše poslání a přijali naše pravé místo ve společnosti jako otcové podle příkladu sv. Josefa, muže Panny Marie.

Prosíme Tě, Pane, o ochranu všech žen a dětí, které jsi svěřil do naší péče. Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem a špatnými vlivy.

Pane, prosíme, žehnej Modlitbám matek, Modlitbám otců a Dětem víry, ať nás všechny

i nadále vede Duch svatý. Amen.