Chraň mé děti......

Populární moderátor, zpěvák a herec Marek Eben se svěřil, že se ho novináři často ptají na jednu otázku:jaké je to žít s handicapovaným člověkem./ v narážce na jeho tělesně postiženou ženu/.Vysvětluje jim, že každý z nás je nějak handicapovaný a každý máme někoho, kdo s námi žije a musí snášet náš handicap. A když kolem sebe vidí kolik lidí musí žít s partnerem, jehož „postižením“ je lhaní, podvádění, nevěra…….tak Pán Bůh zaplať za ten manželčin invalidní vozík!

Každé druhé manželství v ČR končí krachem, rodina se otřásá v základech. Děti jsou pod obrovským tlakem svých vrstevníků, reklamy, médií. Není snadné odolat všem pokušením, které se na ně hrnou ze všech stran…….

 

Před deseti lety jedna obyčejná žena v Anglii napsala knihu, která obsahovala různé statistiky: např. kolik dětí je závislých na drogách, požívá alkohol, kolik je týraných dětí, kolik denně volá na linku důvěry / zjistila, že je to deset tisíc – plná kapacita, kolik dětí by asi denně volalo, kdyby kapacita byla větší?/

Veronika a její švagrová Sandra byly otřeseny při zjištění, v jaké společnosti vyrůstají jejich děti a vnoučata. Tehdy Sandru vzbudil hlas: „Modli se za své děti!“ Šla za Veronikou a přestože nevěděly jak a co se mají modlit, začaly se každý den modlit desátek růžence. Po měsíci se setkaly s dalšími třemi matkami, které měly problémy s dětmi a tak se začaly modlit společně.

Poznaly, že Ježíš chce, aby odevzdávaly děti do Jeho rukou, aby je On mohl vést životem.

Bez jakékoliv reklamy se modlitby matek rozšířily po celém světě.

 

Také do naší malé farnosti se modlitby matek dostaly. Vzniklo 18 skupinek žen, které se jedenkrát týdně sešly k modlitbě za děti. Jednou za čas jsme připravily společnou modlitbu za děti v kostele a jednou ročně je celonárodní setkání hnutí modlitby matek. To letošní se konalo v Brně, minulý rok na sv. Hostýně, předtím na Velehradě. Mimo jiné zazní na těchto setkáních svědectví maminek, které mluví o tom, co Bůh v jejich rodině díky modlitbám mění, kde zasáhl a kolik požehnání celé rodině vytrvalá modlitba přinesla. Bývají to velmi silné chvíle.

Na několik setkání přijela i Veronika, zakladatelka MM a povzbudila přítomné maminky:

 

„ Naše setkávání jsou o odevzdávání. Jako matky bychom chtěly mít kontrolu nad dětmi, nad událostmi v jejich životě. Každá matka chce děti chránit před zlem. Časem, když se dítě odpoutává od rodiny – ztrácíme vliv. Prožíváme velkou bolest, když se dítě dává po špatných cestách……sv. Augustin řekl: „ Když jsou děti malé, mluv s nimi často o Bohu, když jsou velké, mluv často s Bohem o dětech!“ Bůh ví, jak se chvěje srdce matky….

Při svatebním obřadu jsme se odevzdali partnerovi na celý život. A je to jenom člověk.

Proč je pro nás těžké slíbit totéž Bohu? Nebojte se, že vám Bůh bude věci brát. Možná, že ano, ale jen pro naše dobro, jen proto, aby nám dal něco lepšího.

Když jsem já odevzdala Bohu svůj život, procházela jsem zrovna obdobím bolesti. Ptala jsem se Boha:Proč mi to děláš? Vždyť jsem ti odevzdala život….Ale on mi řekl, že je snadné odevzdat se, když je všechno v pořádku, ale odevzdej se mi, když je to teď těžké.

Někdy máme pocit, že jsme jako matky selhaly, zklamaly, všechno co jsme udělaly bylo špatně…..ďábel nás obviňuje, Bůh odpouští. Nesmíme se zablokovat ve vině. Když jsme něco zkazily, jediné co máme udělat je říct:ODPUSŤ.

Kdykoliv svěřujeme Bohu děti, mějme jistotu: i kdyby naše děti sešly v životě na scestí, budou v rukách Božích. Protože Kristus sestoupil až na dno lidské bídy – je i tam přítomen. A tam kde my nemůžeme vytrhnout děti z moci zla, Bůh tuto moc má. Je důležité, aby každá z nás v tuto moc věřila.“

Setři svoje slzy! Všechno cos udělala pro své děti, nezůstane bez odměny. Oni se vrátí ze země nepřátel……Jeremiáš

 

Na vytvoření skupinky stačí dvě maminky, které si důvěřují. Máme velmi přísnou zásadu mlčenlivosti, tedy o problémech, o kterých mluví matky na setkání se nesmí mluvit venku.

Modlíme se jedenkrát týdně, vždy ve stejnou hodinu a stejný den, doma. Modlíme se v čase, kdy nechybíme svým dětem ani manželovi. Brožurka Modlitby matek je pro začátek průvodcem našich setkání.Před každým setkáním napíšeme jména dětí na lísteček a při prosbách vkládáme do košíčku před kříž – jako symbol odevzdání našich dětí do rukou Krista.

 

Pokud utvoříte novou skupinku, je dobré oznámit to koordinátorce hnutí MM paní Růženě Fialové Terasová 18 Brno 616 00. Zašle vám brožurku k modlitbě matek a bude i pravidelně zasílat Zpravodaj. Tam vás bude informovat o dění v našem národním společenství MM, najdete tam i zprávy od zakladatelky hnutí. Další informace získáte na adrese: Modlitby matek P.O.Box 2, nám. Svornosti 6, 616 00 Brno tel. 542215603, 608618822 e-mail: hnuti.mm@email.cz

 

 

 

Pane, chraň mé děti celý den

Buď s nimi, když já jdu do práce

Buď s nimi ve školce i škole

Provázej je při hře venku i doma

Buď s nimi, když jsou nemocné

Když je přitahují hříšné věci

 

Pomoz jim najít nové kamarády

Nauč je rozlišovat dobro od zla

Rozhodovat se pro správné věci

Nauč je snášet neúspěch a posměch.

 

Ty vidíš to, co já nevidím

Rozumíš, čemu já nerozumím

Znáš je lépe než já

Miluješ je, i když zlobí

 

Věřím Ti, Pane,

Že se o ně postaráš….

 

 

 

 

 

 

Pro týdeník Naše rodina Jana Ilčíková